09 jun 2022 11:57

Ontwerpakkoord in de sector van de dienstencheques

Na lang onderhandelen hebben de sociale partners van de dienstencheques (paritair comité 322.01) in de nacht van 8 op 9 juni 2022 een ontwerpakkoord bereikt over de lonen, de verplaatsingskosten en de arbeidsvoorwaarden van de huishoudhulpen.

Zowel werkgevers als vakbonden willen het statuut van de huishoudhulpen verbeteren. Tegelijk willen ze werk maken van een duurzame toekomst voor de sector.

Het ontwerpakkoord wordt voorgelegd aan de respectievelijke achterban.