22 aug 2011 17:57

Ontwikkelingen in Libië

Eerste minister Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en minister van Landsverdediging Pieter De Crem verwelkomen de recente ontwikkelingen in Libië. Dit historisch moment biedt een concrete hoop op het einde van het geweld tegen de Libische bevolking door het regime van Muammar Khadafi. Dit regime had alle legitimiteit verloren, zoals ook bevestigd werd door de beslissing van het Internationaal Strafhof om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Khadafi, zijn zoon Saif al-Islam en Abdullah al-Sanussi, op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid.

Eerste minister Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en minister van Landsverdediging Pieter De Crem verwelkomen de recente ontwikkelingen in Libië. Dit historisch moment biedt een concrete hoop op het einde van het geweld tegen de Libische bevolking door het regime van Muammar Khadafi. Dit regime had alle legitimiteit verloren, zoals ook bevestigd werd door de beslissing van het Internationaal Strafhof om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Khadafi, zijn zoon Saif al-Islam en Abdullah al-Sanussi, op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid.

Ontwikkelingen in Libië Brussel, 22 augustus 2011 Eerste minister Yves Leterme, minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en minister van Landsverdediging Pieter De Crem verwelkomen de recente ontwikkelingen in Libië. Dit historisch moment biedt een concrete hoop op het einde van het geweld tegen de Libische bevolking door het regime van Muammar Khadafi. Dit regime had alle legitimiteit verloren, zoals ook bevestigd werd door de beslissing van het Internationaal Strafhof om een arrestatiebevel uit te vaardigen tegen Khadafi, zijn zoon Saif al-Islam en Abdullah al-Sanussi, op beschuldiging van misdaden tegen de menselijkheid. Het is de grote verdienste van de Libische bevolking dat ze na 42 jaar een einde heeft gemaakt aan de repressie van Khadafi's Jamahiriya-regime. Ze kon daarbij rekenen op de steun van de internationale gemeenschap, waaronder de Europese Unie, die met economische en politieke middelen de druk op het regime stelselmatig heeft opgedreven. In het kader van de door de VN Veiligheidsraad gemandateerde NAVO-operatie Operation Unified Protector heeft België actief meegewerkt aan de bescherming van de burgerbevolking, die steeds het eerste slachtoffer is van gewapend conflict. Door een snel en krachtdadig optreden van de NAVO, met een Belgische bijdrage, kon echter voorkomen worden dat er nog meer onschuldige slachtoffers zouden vallen. Het is nu in de eerste plaats aan het Libische volk om een hervormingsproces op gang te brengen. België roept de legitieme vertegenwoordigers van de Libische bevolking op om nu hun verantwoordelijkheid op te nemen, leiderschap en eensgezindheid te tonen, en de juiste omstandigheden te creëren waarin het transitieproces kan plaatsvinden. De democratische krachten in Libië verdienen nu onze volledige steun. Dit transitieproces zal tijd vergen. België zal samen met de bondgenoten bijdragen tot de transitie in Libië, onder de leidende rol van de Verenigde Naties., De regering zal dit doen in nauw overleg met het parlement. België roept ook de Arabische partners op daartoe bij te dragen, in het belang van regionale stabiliteit.