20 sep 2002 17:00

Ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een reeks voorstellen goed betreffende de ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen.

Op voorstel van de heer Didier Reynders, Minister van Financiën, de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, en mevrouw Annemie Neyts, Minister toegevoegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een reeks voorstellen goed betreffende de ontwikkelingshulp aan de minst ontwikkelde landen.

Deze voorstellen werden geformuleerd door FINEXPO (Comité voor financiële steun aan de export) voor de uitvoering van de OESO-aanbeveling ter ontbinding van de officiële ontwikkelingssamenwerking aan de minst ontwikkelde landen (*). (*) op de "High Level Meeting" van het ontwikkelingscomité van de OESO op 25 en 26 april 2001.