04 apr 2003 17:00

Ontwikkelingssamenwerking

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad een lijst goedgekeurd van de nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de ontwikkelingssamenwerking dienen te worden afgesloten.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad een lijst goedgekeurd van de nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de ontwikkelingssamenwerking dienen te worden afgesloten.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en van de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, heeft de Ministerraad een lijst goedgekeurd van de nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de ontwikkelingssamenwerking dienen te worden afgesloten.