23 mei 2003 17:00

Ontwikkelingssamenwerking

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de vierde lijst goed van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, keurde de Ministerraad de vierde lijst goed van nieuwe juridische verbintenissen die in het kader van de internationale samenwerking dienen afgesloten te worden.

Dit akkoord kadert in de begrotingsdiscipline die van kracht is als gevolg van de wetgevende verkiezingen van 18 mei 2003.