10 jan 2020 14:55

Ontwikkelingssamenwerking: aanvullende landenportefeuille voor Rwanda

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo akkoord met het ontwerp van aanvullende landenportefeuille aan Rwanda, na de uitvoering van bijkomende studies.

De ministerraad van 5 april 2019 heeft het programma voor de gouvernementele samenwerking met Rwanda goedgekeurd, rekening houdende met de brief van 1 april 2019 van de Minister van Begroting. Daarin staat dat bijkomende studies nodig zijn, evenals de eventuele aanpassingen van de landenportefeuille aan de resultaten van deze studies.

De ministerraad keurt in dit kader de aanvullende landenportefeuille met Rwanda goed, en belast de Belgische Ambassade in Kigali om een uitwisseling van brieven, die de bijzondere overeenkomst van 30 april 2019 tussen België en Rwanda wijzigen, te onderhandelen en ondertekenen met de Rwandese regering, onder leidinggevend toezicht van de Directie-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.