24 jan 2003 16:00

Ontwikkelingssamenwerking in de DRC

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, nam de Ministerraad akte van de opvolging van het SNEL-dossier in het kader van de ontwikkelingssamenwerking in de Democratische Republiek Congo.

Op voorstel van de heer Louis Michel, Minister van Buitenlandse Zaken, en de heer Eddy Boutmans, Staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, nam de Ministerraad akte van de opvolging van het SNEL-dossier in het kader van de ontwikkelingssamenwerking in de Democratische Republiek Congo.

De contracten van ABC en Alstom met SNEL (*) zijn effectief opgestart in juni 2002 en lopen over 24 maanden. De oplevering van de werken zal dus pas in de loop van het eerste semester 2004 plaatsvinden. Er werd noch door SNEL, noch door de uitvoerende bedrijven melding gemaakt van elementen die de tijdige uitvoering van de projecten in Kinshasa in het gedrang zouden brengen. In Kinshasa wordt via de aanleg van nieuwe elektriciteitslijnen en bijhorende transformatoren voor het eerst elektriciteit aangeboden aan een bevolking van naar schatting 150.000 inwoners. In Kananga werd ondertussen (februari 2001) reeds een generator geplaatst (op initiatief van de Présidence). SNEL gaf aan dat op dit ogenblik de vraag naar en het aanbod aan elektriciteit in evenwicht zijn. Gezien de omvang van de stad en het potentieel aan klanten (meer dan 500.000 inwoners), blijft de levering van een tweede generator pertinent. Wel moet nagegaan worden of het prijsbeleid van SNEL betaalbaar is voor de doorsneebevolking, zodat er garanties zijn voor de ontwikkelingsrelevantie van dit project. In Kisangani werd ondertussen een functionele herstelling uitgevoerd van één van de turbines (met financiering van het Internationale Comité van het Rode Kruis), waardoor er voor de periode van uitvoering meer zekerheid is inzake elektriciteitsproductie en waterbevoorrading. (*) Société Nationale d'Electricité