03 mei 2013 19:00

Ontwikkelingssamenwerking: subsidies voor organisaties van lijst usurperende bevoegdheden

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Ontwikkelingssamenwerking Jean-Pascal Labille met de financiering voor zo'n 43 miljoen euro van de organisaties op de lijst met usurperende bevoegdheden* die actief zijn in de ontwikkelingssamenwerking.

De organisaties die de financiering ontvangen, dragen bij tot de doelstelling van de  Belgische ontwikkelingssamenwerking om de armoede op alle niveaus en alle sectoren te bestrijden.

Het gaat om vastleggingen voor:

 • Programma's van de Nederlandstalige universiteiten (VLIR):
 • Programma van de Franstalige universiteiten (CIUF-CUD):
  • programma toekenning beurzen 2013
  • programma opleidingskosten 2013
  • gericht interuniversitair programma 2013
  • jaarprogramma 2013 'noord-acties'
 • toelage voor verblijven en clubs die sociale en culturele hulp aan buitenlandse studenten en stagiairs bieden
 • Gemeentelijke en provinciale programma's:
  • provincie Henegouwen
  • UVCW en UVCB pogramma's
  • VVSG programma

De 43 miljoen euro stemmen overeen met het bedrag dat de regering in 2013 bereid is vast te leggen en te vereffenen in het licht van de discusie over de zogenaamde usurperende bevoegdheden in de interministeriële conferentie Begroting en Financiën.

*gemengde bevoegdheden