18 nov 2013 20:17

Ook mannen zijn het slachtoffer van seksisme

Brussel, 18/11/2013 – Ter gelegenheid van de Internationale Mannendag wil het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen eraan herinneren dat seksistische stereotypen ook mannen raken en ook hen schade kunnen toebrengen.

Hoewel vrouwen vaker het slachtoffer zijn van – zwaardere vormen van – discriminatie op basis van geslacht en dagelijks het seksisme moeten ondergaan dat hen als minderwaardig beschouwd aan een ander geslacht, kunnen ook mannen hier het slachtoffer van zijn”, benadrukt Michel Pasteel, Directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.


Discriminatie in ‘vrouwelijke’ beroepen
In beroepen die als ‘vrouwelijk’ beschouwd worden, wordt regelmatig geweigerd mannen aan te nemen vanwege hun geslacht en dat ondanks hun gelijkwaardige competenties en diploma’s. In 2012 ontving het Instituut over het domein arbeid 32 klachten van mannen. De voorbeelden zijn zeer gevarieerd: een man werd de post van filiaalhouder van een lingeriewinkel geweigerd, een leerkracht werd de mogelijkheid geweigerd privélessen te geven aan een meisje, een schoonmaakbedrijf wou geen mannen aannemen als poetspersoneel, een bakkerij wou enkel verkoopsters aannemen, een jongen kon zich in een technische school niet inschrijven voor de richting ‘schoonheidszorgen’, enz.

 

Deze weigeringen worden ‘gerechtvaardigd’ door het feit dat mannen geen plaats zouden hebben in deze beroepen omdat ze minder gevoelig zouden zijn of geen natuurlijke kwalificaties zouden hebben inzake mode of esthetiek, omdat ze minder dan vrouwen toegewijd zouden zijn aan de uitvoering van huishoudelijke taken, enz. Kortom, ze zouden minder geschikt zijn om taken uit te voeren die gewoonlijk overgelaten worden aan vrouwen die hierin een aangeboren competentie zouden hebben!”, legt Michel Pasteel uit. “Deze weigeringen weerspiegelen ook andere stereotypen ten aanzien van mannen: mannen zouden verkiezen om in bedrijven door – bij voorkeur mooie – hostessen ontvangen te worden, om ‘bediend’ te worden door secretaressen, env.

 

Discriminatie vanwege de investering in de familiesfeer
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen heeft bovendien opgemerkt dat steeds meer mannen aangeven dat ze zich meer willen bezighouden met hun familie, via de investering in huishoudelijke taken en de opvoeding van de kinderen. Michel Pasteel verduidelijkt: “Dit is een maatschappelijke uitdaging van enorm belang en een noodzakelijke voorwaarde om vrouwen toe te kunnen staan om hun privé- en professionele leven beter te verzoenen.”

Mannen die echter hun vaderschaps- of ouderschapsverlof wensen op te nemen, worden geconfronteerd met uitingen van discriminatie die gaan van pesterijen door collega’s, over de weigering van een promotie of de toevoeging van extra werk, tot de dreiging met ontslag. In de studie ‘De ervaringen van werknemers met vaderschapsverlof in België’ uit 2011, stelde het Instituut vast dat 10,8% van de respondenten op het werk problemen of ongemakken ondervonden bij de aanvraag of de opname van hun vaderschapsverlof.

 

Mannen en geweld
Mannen worden in het algemeen gezien als daders van geweld, al zijn ze ook soms slachtoffer en kunnen het vrouwen zijn die de dader zijn. “De Internationale Mannendag is ook een gelegenheid om te sensibiliseren rond het feit dat, ondanks het lagere aantal mannelijke slachtoffers van geweld, slechts 9,8% (tegenover 13,9% van de vrouwen) klacht durft in te dienen , vanwege het belang van de stereotypen in onze samenleving die mannen dwingen om sterk en dominant zijn en in stilte te lijden”, verklaart Michel Pasteel.