06 dec 2002 16:00

Oorlogsslachtoffers

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de nieuwe maatregelen goed ten voordele van de slachtoffers van de oorlog voor de jaren 2003 tot 2006.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de nieuwe maatregelen goed ten voordele van de slachtoffers van de oorlog voor de jaren 2003 tot 2006.

Verschillende voorstellen van de leden van de Centrale Commissie zullen geconcretiseerd worden via een voorontwerp van wet en twee ontwerpen van koninklijk besluit, die eerstdaags aan de Ministerraad zullen worden voorgelegd. Zij hebben betrekking op de volgende eisen die in vier categorieën kunnen worden onderverdeeld: - eisen op het vlak van renten en allerhande voordelen ten behoeve van de Oud-strijders en de Oorlogsslachtoffers; - eisen op het vlak van de terugbetaling van het remgeld; - eisen ten voordele van de joodse gemeenschap; - eisen van eervolle en morele aard (eisen zonder financiële weerslag). De budgettaire uitvoering van de maatregelen werd gespreid over vier jaar: - voor 2003: 9.046.000 euro; - voor 2004: 12.517.000 euro; - voor 2005: 16.638.000 euro; - voor 2006: 20.488.000 euro. Deze maatregelen zullen worden overgemaakt aan de Raad van State, voor dringend advies binnen de drie dagen.