25 nov 2011 14:22

Oost west, thuis best - Een lied tegen het geweld tegen vrouwen

Brussel, 25 november 2011. "Oost west, thuis best" is het refrein dat door een dertigtal bekende Belgen wordt gezongen ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Zij gingen in op de oproep van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en wilden hun stem gebruiken om hun engagement in de strijd tegen deze problematiek kracht bij te zetten.

Brussel, 25 november 2011. "Oost west, thuis best" is het refrein dat door een dertigtal bekende Belgen wordt gezongen ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Zij gingen in op de oproep van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen en wilden hun stem gebruiken om hun engagement in de strijd tegen deze problematiek kracht bij te zetten.

Het Instituut heeft, in samenwerking met de provinciale coördinaties, ter gelegenheid van de Internationale Dag tegen het geweld tegen vrouwen en in het kader van de coördinatie van het Belgisch Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld, een tweetalig lied opgenomen en een videoclip gemaakt rond het thema partnergeweld, beide beschikbaar op zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.

Het Instituut hoopt dat de uitstraling van bekende Belgen van alle leeftijden en origine uit het noorden en het zuiden het mogelijk zal maken om de aandacht te vestigen op de problematiek van partnergeweld en een zo ruim mogelijk publiek te sensibiliseren opdat iedereen, vrouwen én mannen, zich bewust wordt van de omvang ervan en om de slachtoffers en getuigen van geweld aan te zetten om erover te praten en klacht neer te leggen.

Het Instituut dankt nogmaals alle bekende deelnemers en deelneemsters aan het project: Ann Pira (actrice), Myriam Bronzwaar (actrice), Marc Ysaye (radiomaker en muzikant), NellSonn (groep), Evelyne Delfosse, .fen (zanger), Andy Kirk (zanger), Coal Mine (groep), R.a.F. (zanger), Philippe Vanclès (zanger), Kloé K (zangeres), Nara Noïan (zangeres), Stefan Cuvelier (humorist), Warre Borgmans (acteur), Martha Blasutig (actrice), Bert Verbeke (acteur), Katastroof (groep), Jean-Louis Delmarche (zanger en muzikant), Coco Junior (zanger), Bert Kruismans (humorist), Stan van Samang (acteur en zanger), Steph Goossens (acteur), Mathias Sercu (acteur), Lieven De Brauwer (regisseur), Miek en Roel (zangduo), An Nelissen (actrice), Guillaume Ledent (zanger), Pie Tshibanda (verteller), Oli F. (zanger), Silva (zanger), Manu Champagne (zanger).

Vanaf 25 november tot half december zal ook een radiospot, met een deel van het lied en de boodschap “Slachtoffers, getuigen en daders van geweld, maak een eind aan het geweld”, veelvuldig worden uitgezonden op Belgische radiozenders zoals StuBru, MNM, Joe, Vivacité, BEL RTL.

Joëlle Milquet, Vice-Eerste minister, minister van Werk en van Gelijke Kansen, heeft tijdens een persconferentie op 25 november 2011, de grote lijnen uitgezet van wat in de volgende regering een heuse “staatsaangelegenheid” moet worden: de strijd tegen het geweld op vrouwen. Senaatsvoorzitster Sabine de Bethune en Senatrice Fatiha Saïdi hebben op hun beurt de grote uitdagingen ter zake geschetst.

Vrouwen die het slachtoffer zijn van geweld dienen immers slechts in een minderheid van de gevallen een klacht in (13,9%). Geweld mag niet langer een taboe zijn, slachtoffer zijn is geen schande en men moet er proberen over praten.   Vaststelling Elke dag worden 137 dossiers rond partnergeweld bij de 27 parketten geopend.

Mannen zijn ook slachtoffers en vrouwen ook daders. Dit neemt echter niet weg dat de slachtoffers van ernstige en zeer ernstige gevallen hoofdzakelijk vrouwen zijn. Eén vrouw op zeven werd gedurende de laatste 12 maanden met minstens één daad van geweld door haar (ex-)partner geconfronteerd.(1)

Dit geweld is een aanslag op de persoonlijke integriteit van het slachtoffer en gaat in tegen de fundamentele mensenrechten. Partnergeweld is een fenomeen in onze samenleving dat alle lagen van de bevolking treft.

Elke burger wordt betrokken, want iedereen kan bijdragen om de mentaliteiten te veranderen. Partnergeweld mag niet langer in de privésfeer verborgen blijven, maar moet een maatschappelijke kwestie van het grootste belang worden.

Geweld gefilmd door studenten studenten                         

Het Instituut heeft ook de studenten van de eerste master van het IHECS de mogelijkheid geboden om mee te werken aan deze sensibilisatiecampagne. Zo hebben een twintigtal studenten 4 spots gemaakt over het thema om ruchtbaarheid te geven aan het lied. Naast de positieve effecten die eruit kunnen voortkomen, is het Instituut zeer verheugd over deze samenwerking, in het bijzonder over de inspanning van de studenten die getuigt van hun bewustwording omtrent deze problematiek. De spots kunnen bekeken worden op www.durfneenzeggen.be.

Geweld op de planken

De theatervoorstelling “Tussentijd” is een initiatief van het Instituut in partnership met L.R.V.-Producties. Het werd op 8 maart in het Nederlands en op 4 november in het Frans voorgesteld aan de verschillende partners van het Instituut. Doorheen deze choquerende, realistische en interactieve voorstelling worden vragen en denkpistes aangehaald en komt een dialoog op gang. Het richt zich zowel tot jongeren als volwassenen om de banalisering van partnergeweld tegen te gaan. 

Partners van het Instituut en andere belangstellenden kunnen het stuk laten opvoeren om hun publiek op een directe wijze te sensibiliseren. Een opvoering kan aangevraagd worden via de vzw LRV producties: 0475/29 01 72 – sigrun.jorissen@skynet.be.

Een succesverhaal: “Breek de stilte voor je zelf gebroken bent” Het Instituut heeft zijn in zeventien talen beschikbare folder “Breek de stilte voor je zelf gebroken bent” verspreid op plaatsen die kunnen bezocht worden door slachtoffers van geweld, en meer in het bijzonder door allochtone slachtoffers, om hen te kunnen doorverwijzen naar diensten waar ze in hun eigen taal terecht kunnen voor hulp en advies.   Dit project kende een zeer groot succes in 2011. Er werden meer dan 7600 folders besteld. Dit wil zeggen dat ze dus aan een reële behoefte tegemoetkomen. Migrantenvrouwen zijn immers nog kwetsbaarder voor partnergeweld: risico op isolement, moeilijke toegang tot instanties, de taalbarrière, gebrek aan kennis van de hulpstructuren, enz.   “Durf neen zeggen!”, een boodschap om uit te dragen! Sinds 2010 verdeelt het Instituut t-shirts met een opvallende afbeelding met als boodschap “als vrouw durf ik neen te zeggen!” en “als man ben ik tegen geweld tegen vrouwen”. De doelstelling van deze t-shirts was om een zo groot mogelijk aantal mensen samen te brengen rond de problematiek van het geweld tegen vrouwen. Ook deze bewustmakingsactie was een groot succes want tot op vandaag werden meer dan 20000 t-shirts verdeeld bij de federale overheidsdiensten, krav magascholen, onze partners, tijdens evenementen als de Vrouwendag, in hogescholen. Meer dan 20000 mensen hebben op deze manier uiting gegeven aan hun engagement.   Publicaties Het IGVM begeleidt en publiceert verschillende studies en brochures om een beter beeld te krijgen van het voorkomen, de vormen en de ernst van het fysiek, seksueel en psychologisch geweld waarvan vrouwen het slachtoffer zijn op grond van hun geslacht.     Perscontact: Liesbet Vanhollebeke Communicatiecel Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen   E-mail: liesbet.vanhollebeke@igvm.belgie.be Tel.: 02 233 41 75 Ernest Blerotstraat 1 1070 Brussel    Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is ook verantwoordelijk voor het Nationaal Actieplan ter bestrijding van partnergeweld met betrokkenheid van de federale staat, de gemeenschappen en de gewesten. Op de volgende interministeriële conferentie zal een verruimde versie van dit plan worden aangenomen, waarin geconcentreerd wordt op de voornaamste vormen van geweld tegen vrouwen, zoals gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld en genitale verminking.
(1) Cijfers afkomstig uit de studie “De ervaringen van vrouwen en mannen met psychologisch, fysiek en seksueel geweld”, besteld door het IGVM en gepubliceerd in juni 2010.