30 jun 2023 17:06

Opbrengst van de fiscale controleurs

De ministerraad neemt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akte van de uitvoering van de begrotingsnotificatie van 31 maart 2023 betreffende de opbrengst van fiscale controleurs.

De ministerraad van 31 maart 2023 heeft de begrotingsnotificaties van de begrotingscontrole 2023 gevalideerd waarin onder meer wordt bepaald dat de minister van Financiën tegen 31 juli 2023 een voorstel zal overmaken aan de regering betreffende de versterking van:

  • de controle op het wetboek diverse rechten en taksen
  • de lokale controlecapaciteit voor de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing
  • de controle op de btw-aftrek bij gemengde belastingplichtigen

Met dit voorstel wordt bijgevolg uitvoering gegeven aan de begrotingsnotificatie van 31 maart 2023.