07 sep 2012 18:06

Opdracht van Defensie voor bijstand aan Benins leger

De ministerraad stemt in met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om vijf militairen naar Benin te zenden voor de coaching van onderhoudstechnici M-113 in Benin.

De coachingopdracht draagt bij tot de vorming van de kaders om een getraind professioneel leger te ontwikkelen in het kader van het Militaire Partnerschapsprogramma met Benin. De vijf militairen voeren de coaching gedurende drie weken in Bembereke uit onder het statuut hulpverlening buiten het nationale grondgebied.
De opdracht kadert in de operationale inzet die de ministerraad op 1 juli 2011 goedkeurde.