28 mrt 2003 16:00

Opdrachten inzake civiele bescherming

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verdeling van de opdrachten van civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming. (*)

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot verdeling van de opdrachten van civiele bescherming tussen de openbare brandweerdiensten en de diensten van de civiele bescherming. (*)

Het ontwerp bakent het terrein af met het oog op eventuele toekomstige hervormingen. Eens de verdeling van de taken uitgevoerd is op het terrein en er een zekere ervaring opgedaan werd, zal het nog altijd mogelijk zijn de tekst aan te passen. Dit zal waarschijnlijk het geval zijn wanneer het concept van de zones verfijnd en gepreciseerd zal zijn, in het kader van de nieuwe juridische structuren die gecreëerd zullen moeten worden. (*) overeenkomstig artikel 2 bis van de wet tot wijziging van de wet van 31 december 1963 betreffende de civiele bescherming, die op 13 maart 2003 in de Senaat werd goedgekeurd.