20 jul 2005 17:00

Open Spirit 05

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met de deelname van een Belgisch schip aan de operatie OPEN SPIRIT 05.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, heeft de Ministerraad ingestemd met de deelname van een Belgisch schip aan de operatie OPEN SPIRIT 05.

De operatie OPEN SPIRIT 05 bestaat erin, op verzoek van Letland, een zone met springstoffen uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog op te ruimen in de Baltische Zee, en multinationaal smaldeel te trainen en gegevens te verzamelen over het plaatselijk maritiem milieu. Een Belgisiche mijnenjager en 43 militairen zullen deelnemen aan deze operatie in de periode van 5 tot 11 september 2005. Voor het personeel van het schip dat wordt ingezet zal de deelstand "hulpverlening buiten nationaal grondgebied" - Coëfficient 2 worden toegepast.