14 jan 2022 18:30

Openbaar ambt: aanpassingen inzake telewerk

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende enkele aanpassingen inzake telewerk en satellietwerk in het federaal administratief openbaar ambt.

Het ontwerp beoogt vier doelstellingen:

  • uniformiseren van de bestaande vergoeding van 20 euro per maand voor het professioneel gebruik van een privé-internetaansluiting en -abonnement
  • voorzien van een bijkomende nieuwe forfaitaire kantoorvergoeding van 30 euro bovenop de reeds bestaande vergoeding voor het gebruik van een privé-internetverbinding. Deze vergoeding zal worden toegekend voor elke maand waarin er minstens vier dagen telewerk werd verricht en dekt onder meer de kosten die verbonden zijn aan het verbruik van water, elektriciteit en gas
  • voorzien in ergonomisch materiaal: er wordt ten behoeven van alle federale organisaties een kader gecreëerd om dit materiaal ter beschikking te kunnen stellen
  • introduceren van enkele administratieve vereenvoudigingen m.b.t. de toepassing van thuiswerken op het terrein

Het ontwerp wordt onderworpen aan syndicale onderhandelingen. Daarna wordt het ter advies voorgelegd aan de Raad van State.