08 dec 2006 16:00

Openbaar vervoer ambtenaren

Gratis openbaar vervoer voor meer dan 150.000 federale ambtenaren

Gratis openbaar vervoer voor meer dan 150.000 federale ambtenaren

De ministerraad keurde een voorstel van minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont goed waardoor de federale personeelsleden volledig gratis kunnen reizen met het openbaar vervoer. Tot vandaag werden alleen de abonnementen van de NMBS en de combinatie NMBS+MIVB volledig terugbetaald. Voortaan zal dit ook het geval zijn voor de abonnementen van de MIVB, TEC en De Lijn. De maatregel heeft in totaal betrekking op 150.000 ambtenaren. Het gaat om de personeelsleden van volgende overheidsdiensten: - de FOD's en de POD's, - Landsverdediging, - de gerechtelijke orde, - de federale openbare instellingen die onderworpen zijn aan het gezag, aan de controle of de voogdij van de Staat (Regie der gebouwen, FAVV...), - het Centrum voor de Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding - de openbare instellingen van sociale zekerheid ( RSZ, RIZIV...), - de Raad van State. Al deze ambtenaren krijgen voortaan hun abonnement van MIVB, TEC of De Lijn voor 100% terugbetaald. Tot nu bedroeg de terugbetaling 88% (TEC of De Lijn) of 80% (MIVB), in tegenstelling tot de treinabonnementen die sinds 2004 integraal worden terugbetaald. De bedoeling van de maatregel is om de ambtenaren er zoveel mogelijk toe aan te zetten het openbaar vervoer te gebruiken om de wegen te ontlasten en de duurzame ontwikkeling te vergemakkelijken. Aan ambtenaren die het openbaar vervoer niet kunnen gebruiken (wegens een handicap, een onregelmatig uurrooster of omdat ze te ver van een halte wonen) wordt de reisweg ook terugbetaald voor 100% van de aankoopprijs van een abonnement. Voor de personeelsleden die in uitzonderlijke omstandigheden het recht hebben hun eigen voertuig te gebruiken om zich naar het werk te begeven (bv cipiers die tijdens de nacht of het weekend wacht moeten lopen) wordt de tegemoetkoming berekend op basis van een jaarabonnement.