08 dec 2006 16:00

Openbare aanbesteding: licenties voor software

Levering van de licenties voor Microsoft-software voor de overheidsdiensten

Levering van de licenties voor Microsoft-software voor de overheidsdiensten

De ministerraad ging akkoord met de aanvang van de openbare aanbestedingsprocedure voor de levering van een Select licentieprogramma voor software van Microsoft. Dit voorstel werd ingediend door minister van Ambtenarenzaken Christian Dupont. De software is noodzakelijk voor de servers en PC's van de overheidsdiensten in het hele land. De opdracht wordt afgesloten voor een periode van één jaar en wordt twee keer stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar.