29 feb 2008 10:46

Openbare aanbesteding telefoondiensten

Mobiele telefoondiensten voor federale overheidsdiensten

Mobiele telefoondiensten voor federale overheidsdiensten

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte om een openbare aanbesteding uit te schrijven voor mobiele telefoondiensten voor de federale openbare diensten. De opdracht zal een jaar duren en kan twee maal met een jaar worden verlengd.