29 feb 2008 10:46

Ministerraad van 29 februari 2008

De ministerraad vergaderde op vrijdag 29 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad vergaderde op vrijdag 29 februari 2008 in de Wetstraat 16 onder het voorzitterschap van eerste minister Guy Verhofstadt.

De ministerraad heeft de begrotingstabellen geformaliseerd die tijdens het begrotingsconclaaf werden overeengekomen.

De ministerraad nam ook volgende beslissingen: