29 feb 2008 10:46

Diplomatieke vertegenwoordiger in Kaboel

Opstelling van een detachement in Kaboel om er de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger te beschermen

Opstelling van een detachement in Kaboel om er de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger te beschermen

De ministerraad ging akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om een detachement in Kaboel  op te stellen om er de Belgische diplomatieke vertegenwoordiger in Kaboel te beschermen.

Het detachement draagt de naam Close protection team head of mission Kabul. Het staat onder de diplomatieke controle van de diplomatieke vertegenwoordiger en onder de militaire controle van de Belgische National contingency commander van de operatie ISAF. De actie duurt van 3 maart 2008 tot 31 december 2008 met een mogelijke verlenging na een nieuwe evaluatie door FOD Buitenlandse Zaken en het Ministerie van Landsverdediging.