29 feb 2008 10:46

Opleiding van treinbestuurders

Erkenning van instellingen die opleidingen aan treinbestuurders en personeel mogen geven

Erkenning van instellingen die opleidingen aan treinbestuurders en personeel mogen geven

De ministerraad keurde op voostel van minister van Mobiliteit Yves Leterme twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die twee instellingen machtigen om opleidingen te organiseren voor treinbestuurders van categorie A3 en A4.

De kandidaturen van de NMBS en Advies R&C bvba hebben een positief advies gekregen van de dienst Veiligheid en interoperabiliteit der Spoorwegen en voldoen aan de erkenningscriteria van het kb van 18 januari 2008. De erkenning geeft de firma's de bevoegdheid om bekwaamheidsattesten te leveren die als basis dienen voor de certificering van de treinbestuurders en het treinpersoneel.  

Advies R&C bvba is een opleidingsinstelling die enkel opleidingen aanbiedt om te leren rijden op een spoor dat buiten dienst is gesteld, in werkplaatsen en op spooraansluitingen. De firma is vrijgesteld van de verplichting om over een simulator te beschikken.