31 okt 2016 14:00

Openbare raadpleging over een ontwerp van koninklijk besluit

De FOD Financiën houdt een openbare raadpleging op zijn website http://financien.belgium.be/nl/over_de_fod/structuur_en_diensten/algemene_administraties/thesaurie/raadpleging-over-een-ontwerp-van over een ontwerp van koninklijk besluit dat "gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen" afgekort "GVBF" opricht.

De FOD Financiën wenst van de betrokken partijen feedback over dit initiatief te krijgen. De betrokken partijen worden verzocht hun feedback schriftelijk over te maken vanaf morgen 1 november tot ten laatste 8 november 2016.

Dit moet elektronisch opgestuurd worden naar het volgende adres: secretary.treasury@minfin.fed.be.

De opmerkingen van de deelnemers zullen niet individueel gepubliceerd worden.