16 mei 2008 11:15

Openbare vervoersmaatschappijen

Opleiding van het personeel van veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen

Opleiding van het personeel van veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd dat de voorwaarden vastlegt waaraan de opleidingen van het personeel van de veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijen moeten voldoen. 

Het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael stelt de personeelsleden die sinds 1 januari 2003 een veiligheidsfunctie uitoefenen, vrij van het verplichte examen om een bekwaamheidsattest voor veiligheidsagent te bekomen. Ze moeten wel de volledige opleiding voor dat attest volgen en aanwezig zijn tijdens de lessen. De veiligheidsagenten werken al vele jaren in veiligheidsfuncties en hebben dus heel wat ervaring. De vrijstelling geldt enkel voor de vervoersmaatschappijen die geen handboeien of spuitbussen gebruiken. 

Volgens de programmawet van 27 december 2004 konden alle openbare vervoersmaatschappijen veiligheidsdiensten oprichten waarvan de veiligheidsagenten handboeien en neutraliserende sprays mogen gebruiken, identiteitscontroles uitvoeren, personen vasthouden en veiligheidsfouilleringen uitvoeren. 

Het kb van 20 juni 2006 legt de voorwaarden vast van de opleidingen die de veiligheidsagenten moeten volgen. Het voorziet ook vrijstellingen voor personeelsleden die al geruime tijd in dienst zijn. Die maatregelen zijn echter gebaseerd op de situatie van de NMBS en de MIVB omdat ze de enige diensten waren die een eigen veiligheidsdienst gebruikten. Ondertussen heeft ook de Lijn beslist zich in te schrijven in het wettelijke kader, maar daarvoor moest er eerst een vrijstelling komen die aan haar situatie was aangepast. 

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit van 20 juli 2006 over de opleidingsvoorwaarden waaraan het leidinggevend en uitvoerend personeel van veiligheidsdiensten van de openbare vervoersmaatschappijenmoet voldoen.