18 jul 2020 09:27

Opening van een kredietlijn door de Nationale Bank van België voor het IMF via een bilaterale lening

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo akkoord met de opening van een kredietlijn door de Nationale Bank van België voor het Internationaal Monetair Fonds via een bilaterale lening.

De bilaterale lening is bestemd voor de tijdelijke versterking van de middelen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF), zodat het Fonds zijn rol in de crisisbestrijding ten volle kan blijven spelen. In het licht van de beëindiging van de Bilaterale Leningsovereenkomsten die in 2016 werden afgesloten en de COVID-19-crisis heeft het IMF meerdere lidstaten, waaronder België, gevraagd om een nieuwe bilaterale leningsovereenkomst af te sluiten. De bijdragen aan de bilaterale leningen van het IMF dienen in België ter beschikking gesteld te worden in de vorm van een door de Nationale Bank van België (NBB) toegestane kredietlijn met staatswaarborg.

De minsterraad stemt dan ook in met de kredietlijn die de NBB wenst toe te kennen aan het IMF om een bilaterale lening af te sluiten voor een maximumbedrag van 9,99 miljard euro. Deze bilaterale lening zal automatisch worden verminderd tot 4,304 miljard euro indien het Belgische aandeel in de Nieuwe Leningsovereenkomsten (NLO) bij de NLO-hervorming wordt verdubbeld. Het akkoord van de ministerraad geldt als staatswaarborg op de betrokken kredietlijn.