16 jan 2004 18:00

Openingsuren en zondagsrust

Met betrekking tot de problematiek van de openingstijden en de zondagsrust stelt de regering vast dat de bestaande reglementering meer dan 30 jaar oud is en niet meer aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Getuige hiervan is de hoeveelheid afwijkingen op de standaardreglementering die doorheen de jaren is ontwikkeld. Bovendien stelt zich de vraag of de toepassing van de reglementering met voldoende objectiviteit gebeurt.

Met betrekking tot de problematiek van de openingstijden en de zondagsrust stelt de regering vast dat de bestaande reglementering meer dan 30 jaar oud is en niet meer aangepast aan de maatschappelijke evolutie. Getuige hiervan is de hoeveelheid afwijkingen op de standaardreglementering die doorheen de jaren is ontwikkeld. Bovendien stelt zich de vraag of de toepassing van de reglementering met voldoende objectiviteit gebeurt.

Daarom start de federale regering een overleg op met de betrokken actoren in de sector van de distributie (de middenstand, de grootdistributie, werkgevers-, werknemers- en consumentenorganisaties), met de vertegenwoordigers van steden en gemeenten en met de regionale Ministers van Toerisme om uiterlijk aan de laatste MR van juli van dit jaar een voorstel tot aanpassing van de bestaande reglementering voor te leggen. Hiervoor wordt ook gesteund op de ervaring van andere Europese landen inzake openingstijden van handelszaken. Deze aanpassing zal onder meer volgende factoren in overweging nemen: * de sindsdien gewijzigde leef-, werk-, en consumptiepatronen; * de impact van een versoepeling van de regeling op de werkgelegenheid; * de impact van een versoepeling van de regeling op de concurrentiepositie van de kleinhandelszaken; * de concurrentiepositie van Belgische handelszaken in de grensstreek ten gevolge van het regime in de buurlanden; * de graad van flexibiliteit waarover de zelfstandigen beschikken; * de afstemming van de afbakening van toeristische gemeenten en zone's op het toeristisch beleid van de Gewesten; * de levenskwaliteit van zelfstandigen en werknemers; * de stadskernontwikkeling.