14 jan 2005 16:00

Operatie althea

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de Belgische militaire deelname goed aan de operatie van de Europese Unie 'Operatie Althea'.

Op voorstel van de heer André Flahaut, Minister van Landsverdediging, keurde de Ministerraad de Belgische militaire deelname goed aan de operatie van de Europese Unie 'Operatie Althea'.

Het gaat om de Belgische deelname aan de operatie van de Europese Unie in Bosnië-Herzegovina. Op de top in Istanbul (*) besliste de Europese Unie om vanaf december 2004 de opdrachten die de Navo tot dan onder de naam 'SFOR' uitvoerde over te nemen. De operatie die nu onder leiding staat van de Europese Unie, heet voortaan 'Operatie Althea'. Tijdens de Ministerraad van 23 december 2004 besloot België hieraan deel te nemen. België stelt voor deel te nemen met 54 militairen die voor een periode van een jaar, vanaf januari 2005, worden ingezet. Voor hen wordt het statuut "Operationele inzet - Waarnemingsinzet (KB 2003, Coëf 2) toegepast. De kosten worden geraamd op 3.160.000 euro. (*) op 28 en 29 juni 2004.