17 jul 2009 11:53

Operatie ATALANTA

Belgische deelname aan de antipiraterijoperatie ATALANTA

Belgische deelname aan de antipiraterijoperatie ATALANTA

De ministerraad gaat akkoord met het voorstel van minister van Landsverdediging Pieter De Crem om het Belgisch fregat Louise-Marie van 1 september tot 13 december 2009 in te zetten voor de Europese antipiraterijoperatie ATALANTA in de Hoorn van Afrika. Het fregat zal met zijn  169 bemanningsleden de schepen van het World Food Program (WFP) en de schepen die de commandant van de operatie kwetsbaar heeft verklaard, escorteren.

De beslissing over de bijdrage aan de antipiraterijoperatie werd genomen door de ministerraad van 28 november 2008. De ministerraad van 10 juli 2009 keurde bovendien een voorontwerp van wet goed dat de strijd tegen de piraterij op zee een wettelijke basis verleent.