30 mrt 2007 17:00

Operatie UNIFIL in Libanon

Verlenging van de Belgische bijdrage aan operatie UNIFIL in Libanon

Verlenging van de Belgische bijdrage aan operatie UNIFIL in Libanon

Op voorstel van minister van Landsverdediging André Flahaut ging de ministerraad akkoord met de verlenging van de Belgische bijdrage aan operatie UNIFIL in Libanon, voor zes maanden vanaf 15 april 2007. Het Belgisch detachement zal samengesteld zijn uit competenties die toelaten de door de VN gevraagde activiteiten uit te voeren in de domeinen "constructie en wederopbouw", "medische ondersteuning" en "ontmijning".