02 dec 2022 15:41

Operationeel programma voor voedselhulp in het kader van ESF+

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Maatschappelijke Integratie Karine Lalieux akkoord met het operationeel programma voor voedselhulp in België in het kader van de nieuwe programmering van het ESF+ (Europees Sociaal Fonds) voor 2021-2027.

Deze programmering zal in 2023 genieten van een budget van 27,9 miljoen euro: 10,2 miljoen euro van het ESF+ via de gewesten, 1,1 miljoen euro van de federale cofinanciering en een aanvullende enveloppe van 16,6 miljoen euro van de federale overheid. Er is ook 1,65 miljoen euro voorzien om de impact van de inflatie in 2023 te compenseren om de te bestellen hoeveelheden voedsel te garanderen.

De FEAD-programmering (Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen), die wordt beheerd door de POD Maatschappelijke Integratie en oorspronkelijk was bedoeld voor de periode 2014- 2020, loopt ten einde. Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie werd de FEAD-programmering nog voortgezet in 2021 en 2022 via middelen uit het REACT-EU-maatregelenpakket. Nu deze middelen op hun einde lopen, kan de nieuwe ESF+-programmering van start gaan.

Het FEAD, dat tot nu toe een afzonderlijk fonds was, zal voortaan deel uitmaken van het ESF+ voor België. Het fonds deelt namelijk de specifieke doelstelling van het ESF+ om materiële deprivatie te bestrijden door voedselhulp en/of fundamentele materiële bijstand te verlenen aan de meest behoeftigen. De POD Maatschappelijke Integratie, die het FEAD sinds 2014 beheert, blijft de beheersautoriteit voor dit deel van het fonds.

Het operationeel plan dat door de POD Maatschappelijke Integratie wordt voorgelegd, wil bijdragen tot het verminderen van armoede in België in het kader van de Europese doelstellingen inzake armoedebestrijding. Het programma beoogt dus voedselhulp en begeleidende maatregelen in het verlengde van het vorige FEAD-programma, met verbeteringen op basis van de ervaring en ontwikkelingen.

De POD Maatschappelijke Integratie zal het programma eveneens voorleggen aan de Europese Commissie.