13 dec 2013 18:59

Operationele inzet van Defensie in 2014

De ministerraad gaat akkoord met de geplande inzet van Belgische militairen in operaties in 2014 die minister van Landsverdediging Pieter De Crem voorstelde. België zal het gros van zijn huidige bijdragen in het kader van de lopende NAVO, EU en VN-operaties in 2014 voortzetten.

Met betrekking tot de NAVO-operatie ISAF in Afghanistan, zal België aanwezig blijven op twee subtheaters. In het Noorden blijft Defensie deelnemen aan de vorming van het Afghaanse leger door onderrichters te leveren aan opleidingscentra en de Duitse inspanningen te steunen in de basis van Masar E Sharif. In het Zuiden (Kandahar) waar het F-16 detachement gelegerd is, blijft Defensie bijdragen tot de bescherming van de ISAF troepen vanuit de lucht. Daarenboven levert België ook stafmedewerkers op de hoofdkwartieren, voornamelijk in Kaboel, om de evolutie van de operatie te kunnen opvolgen. De Belgische bijdrage aan de operatie ISAF zal in 2014 op jaarbasis rond de 215 militairen bedragen, waarvan de terugtrekking ten laatste op 31 december 2014 plaatsvindt.

In 2014 zal Defensie de ontmijningsopdracht verderzetten in Libanon en een beperkte genie-constructie capaciteit leveren.

In het kader van EU-operaties zal België verder deelnemen aan de trainingsopdracht van de Malinese strijdkrachten (EUTM Mali) met een detachement Force Protection, na mei 2014 eventueel onder een gewijzigde vorm.

Het fregat Leopold 1 zal aan de antipiraterij-operatie ATALANTA rond de Hoorn van Afrika deelnemen in het tweede semester. België zal hieraan tevens bijdragen met stafmedewerkers en eventueel een klein detachement van de Landcomponent.

Gedurende het tweede semester van 2014 zal België de leiding nemen van een European Union Battle Group en van het bijhorende Force Headquarter. In totaal zullen 1800 Belgische militairen betrokken zijn bij deze opdracht.
In het kader van het Militair Partnerschaps-Programma zal Defensie in de Democratische Republiek Congo het Snelle Reactie Bataljon, opgeleid in 2013, verder opvolgen.