03 sep 2010 11:52

Operationele prezone

Toekenning van subsidies aan gemeenten die met de staat een overeenkomst operationele prezone afsluiten inzake hulpverlening en brand

Toekenning van subsidies aan gemeenten die met de staat een overeenkomst operationele prezone afsluiten inzake hulpverlening en brand

Op voorstel van mevrouw Annemie Turtelboom, heeft de ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd houdende toekenning van subsidies voor personeelskosten, infrastructuur, materieel en uitrusting en coördinatie aan de gemeenten die een overeenkomst operationele prezone sluiten met de Staat. 

Dit ontwerp zet de budgettaire verdeelsleutel om die op 20 juli 2010 werd goedgekeurd door de ministerraad en legt het volgende vast:

  • de definities van toepassing op dit besluit
  • de toekenningvoorwaarden van de subsidies
  • de maximale subsidies, m.a.w. de verdeelsleutel
  • de betalingsmodaliteiten van de subsidies
  • de evaluatie en de verlenging van de overeenkomst
  • het financieel toezicht