15 dec 2010 11:08

Operationele prezones voor hulpverlening

Overdracht van een krediet aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

Overdracht van een krediet aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid

De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annemie Turtelboom om een bedrag van 1.350.000 euro over te dragen aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) voor de ondersteuning van de opleiding, de praktische training en het provinciaal opleidingscentrum van Namen.

Het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 verdeelt 21.300.000 euro onder de 32 hulpverleningszones voor de organisatie van operationele prezones. Om van de subsidie te kunnen genieten, moeten de prezones een overeenkomst sluiten met de Federale Staat die een aantal acties vermeld die de prezones moeten ondernemen om de hervorming van de brandweerdiensten voor te bereiden. Enkel de prezone Namen heeft geen  ontwerpovereenkomst ingediend die aan de voorschriften voldoet.

Om de brandweerlieden van de provincie Namen in het kader van de hervorming toch te steunen, gaat de ministerraad ermee akkoord om 1.350.000 euro, die oorspronkelijk bestemd waren voor de prezone van Namen, over te dragen aan het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE).   

De hervorming van de brandweerdiensten houdt ook een hervorming van de opleiding van de brandweerlui in. De nood aan praktijkopleidingen, bijscholingen en kennisuitwisseling is vraag die vaak weerkeert.