02 apr 2015 15:31

Opheffing van de I-linedienst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Digitale Agenda en Telecom Alexander De Croo een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het beheerscontract tussen de Belgische Staat en Belgacom wijzigt in het kader van de I-linedienst.  

Voor scholen, ziekenhuizen en bibliotheken biedt Belgacom met I-line internetverbindingen aan tegen verminderd tarief. Die worden voor het grootste deel bekostigd door de federale staat, de drie gemeenschappen en Belgacom.

Aangezien het hier om een bevoegdheid gaat die voortaan de deelstaten toebehoort en I-line een verouderd systeem is aangezien het om trage ADSL-lijnen gaat, beoogt het ontwerp het stopzetten van de I-linedienst en het kiezen voor een toekomstgerichte oplossing via geavanceerde technologie op het niveau van de gemeenschappen.

Het ontwerp voorziet dan ook een overgangsperiode tot 1 september 2015 zodat de scholen, bibliotheken en ziekenhuizen de tijd krijgen om naar een alternatief te zoeken. 

De wetgeving en het beheerscontract tussen de Staat en Belgacom worden aangepast om de I-lineverplichting die momenteel bij Belgacom ligt te verwijderen. 

De ministerraad gaat ook akkoord met een ontwerpamendement in die zin aan de programmawet. Na goedkeuring door Belgacom wordt het dossier overgemaakt aan het Overlegcomité.