29 mrt 2019 17:03

Opheffing van de nationale opleidingsregels van toepassing op treinbegeleiders

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Mobiliteit François Bellot een ontwerp van koninklijk besluit goed dat het koninklijk besluit van 18 januari 2008 over de verlening van opleidingsdiensten aan treinbestuurders en treinpersoneel opheft.

De Spoorcodex bepaalt dat alle treinbestuurders ten laatste zeven jaar na de aanleg van de vergunningen- bevoegdheidsbewijzenregisters, namelijk op 29 oktober 2018, in het bezit moeten zijn van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen. De Spoorcodex bepaalt evenzeer dat spoorwegondernemingen eigen processen moeten invoeren om begeleiders van passagierstreinen te certificeren. Deze maatregel werd ingevoerd om deels tegemoet te komen aan het verzoek van de Europese Commissie en van het Spoorwegbureau van de EU aan de lidstaten om het aantal nationale regels te verminderen en deze inhoudelijk aan te passen aan het Europese recht.

De nationale opleidingsregels van toepassing op de treinbestuurders en -begeleiders, die op dit ogenblik opgenomen zijn in het koninklijk besluit van 18 januari 2008, moeten daarom worden afgeschaft.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.