06 okt 2017 16:21

Opheffing van een artikel van het Wetboek der successierechten dat in onbruik is geraakt

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt een voorontwerp van wet goed met betrekking tot de opheffing van artikel 104 van het Wetboek der successierechten, dat in onbruik is geraakt.  

Artikel 104 van het Wetboek der successierechten bepaalt dat de Koning de nodige maatregelen neemt opdat de gemeentebesturen aan de ontvangers der successierechten bericht zouden geven van de overlijdens. Hierbij moeten ze hen ook aanduiden, in zoverre deze besturen ervan kennis hebben, of de overleden personen al dan niet roerende of onroerende goederen bezaten. Het laatste deel van het artikel is al lang in onbruik. Aangezien de administratie vandaag via het rijksregister op de hoogte wordt gebracht van de overlijdens is deze bepaling in haar geheel obsoleet geworden en kan ze worden opgeheven.

Het voorontwerp wordt voorgelegd aan het Overlegcomité. Daarna wordt het voor advies overgemaakt aan de Raad van State.