09 mei 2003 17:00

Opleiding en arbeids- en beroepsbegeleiding

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed waarbij aan sommige OCMW's een toelage wordt toegekend voor de realisatie van projecten voor opleiding en arbeids- en beroepsbegeleiding ten voordele van de gerechtigden op het leefloon (*).

Op voorstel van de heer Johan Vande Lanotte, Minister van Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie, keurde de Ministerraad een ontwerp van ministerieel besluit goed waarbij aan sommige OCMW's een toelage wordt toegekend voor de realisatie van projecten voor opleiding en arbeids- en beroepsbegeleiding ten voordele van de gerechtigden op het leefloon (*).

Het ontwerp preciseert de namen van de deelnemende OCMW's alsook het bedrag van de toegekende toelagen. Het heeft betrekking op de eerste oproep voor projecten 2003 en voorziet in een budgettaire vastlegging van 4.039.531 euro. (*) in het kader van het federaal Enkelvoudig Programmeringsdocument - Europees Sociaal Fonds, prioriteit 2 "Tewerkstelling en Opleiding voor Kansarmen".