08 nov 2002 16:00

Opleiding voor het vervoer van radioactieve stoffen over de weg

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het opleidingsgetuigschrift voor de bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren.

Op voorstel van de heer Antoine Duquesne, Minister van Binnenlandse Zaken, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed rond het opleidingsgetuigschrift voor de bestuurders van voertuigen die radioactieve stoffen over de weg vervoeren.

Dit ontwerp van koninklijk besluit past slechts aan de evolutie van de juridische context het koninklijk besluit van 15 december 1994 aan dat genomen werd overeenkomstig de wet (*) rond de bescherming van de bevolking tegen de gevaren van ioniserende straling. Dit koninklijk besluit voorzag meer bepaald dat de opleidingen voor het behalen van het certificaat aan de Dienst voor Bescherming tegen Ioniserende Straling (DBIS) van het Ministerie van Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu werden toevertrouwd. Heden worden deze bevoegdheden uitgeoefend door het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC): het ontwerp van koninklijk besluit moet dus onder meer deze aanpassing bevestigen. (*) van 29 maart 1958.