29 mei 2009 12:28

Opleidingsfonds dienstencheques

Werking opleidingsfonds dienstencheques verbeterd

Werking opleidingsfonds dienstencheques verbeterd

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Werk Joëlle Milquet beslist de werking van het opleidingsfonds dienstencheques te verbeteren. De ministerraad heeft daarover een ontwerp van koninklijk besluit (*) goedgekeurd. De beslissing volgt de aanbeveling van het evaluatieverslag 2007-2008 dat meldt dat weinig werknemers in de dienstencheques-sector gebruik maken van de opleidingen die het fonds aanbiedt en dat het fonds niet genoeg wordt aangesproken.

Daarom wordt het aantal opleidingen die worden terugbetaald uitgebreid. Het wordt ook mogelijk om een externe opleiding te laten erkennen. De erkende ondernemingen zullen dus rechtstreeks de terugbetaling kunnen aanvragen zonder stappen te moeten ondernemen bij de commissie van het opleidingsfonds.

Er wordt eveneens vorozien in een tergubetaling tot maximum 1.000 euro voor kleine ondernemingen en een deel wordt voorbehouden aan de ondernemingen die in de loop van het jaar opgestart zijn. 

Het ontwerp wordt voor advies aan de Raad van State overgemaakt. 

(*) tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juni 2007.