23 mrt 2012 16:39

Opmaak van een nieuwe verblijfskaart voor niet-EU burgers en registratie van biometrische gegevens

De ministerraad stemt in met de werkwijze om een elektronische verblijfskaart in gebruik te nemen voor onderdanen van derde landen. Hij keurt eveneens een samenwerkingsakkoord goed tussen de FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Buitenlandse Zaken om een gemeenschappelijk systeem voor de registratie van biometrische gegevens (digitale foto en vingerafdrukken) te gebruiken voor verblijfskaarten, reisdocumenten  en paspoorten.

De Raad van de EU besliste op 13 juni 2002 een uniforme verblijfskaart voor onderdanen van derde landen in te voeren. Ze werd daarna gewijzigd door de verordening van 18 april 2008 die de registratie van biometrische gegevens (digitale foto en vingerafdrukken) op de   voorschreef. De lidstaten moeten de kaart uiterlijk op 1 mei 2012 in gebruik nemen.

De FOD Binnenlandse Zaken zal hiervoor een akkoord sluiten met de gemeenten om de aankoop van materiaal en software voor de registratie van de biometrische gegevens te financieren. De ontwikkeling en wijzigingen worden uitgevoerd door externe partners die ook instaan voor de elektronische identiteitskaart en de maintance van de Belpic applicatie.

De FOD Binnenlandse Zaken en de FOD Buitenlandse Zaken sluiten een samenwerkingsakkoord om het registratiesysteem te delen, zodat een schaalvoordeel en betere samenwerking worden gerealiseerd.

De verordening van de Raad van 13 december 2004* schreef de lidstaten voor om de biometrische gegevens eveneens op de paspoorten en reisdocumenten in te voeren.

Het samenwerkingsakkoord is een voorbeeld van het streven naar meer samenwerking en een goed bestuur in de overheidsdiensten.

*De invoer van biometrische gegevens in paspoorten en reisdocumenten werd opgelegd door de Europese verordening 2252/2004.