05 sep 2016 12:55

Opnieuw meer studentenarbeid in 2015

De studentenarbeid ging in 2015 opnieuw in stijgende lijn. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). Er waren in 2015 meer jobstudenten en die studenten hebben ook meer gewerkt. De eerste gegevens over 2016 geven aan dat deze stijgende trend zich doorzet.


11 miljoen dagen

In 2015 hebben 478.680 studenten gedurende ten minste één dag een studentenjob uitgevoerd; dat zijn er 4% meer dan een jaar eerder. Het aantal werkgevers dat een beroep heeft gedaan op studentenarbeid is nagenoeg stabiel gebleven: 53.946 (+1%).

Meer uitgesproken was de groei van het aantal aangegeven dagen studentenarbeid. Dat steeg tot meer dan 11 miljoen, een toename met 7% ten opzichte van 2014. Sinds de versoepeling van de studentenarbeid in 2012 nam het aantal aangegeven dagen studentenarbeid al toe met 17%. Ter herinnering, een bij de RSZ aangegeven dag is niet noodzakelijk een volledige werkdag. Ook prestaties van een paar uur worden als een volledige werkdag aangegeven.

Parallel met het aantal dagen steeg ook de loonmassa. In totaal keerden werkgevers in 2015 voor 815,5 miljoen euro studentenlonen uit (+8% ten opzichte van 2014).

De gemiddelde jobstudent

Een gemiddelde student werkte in 2015 23 dagen, verdeeld over 1à 2 jobs, en verdiende daarmee 1.703 euro. Het gaat om een brutobedrag, waarop 2,71% sociale bijdragen verschuldigd zijn, maar geen belastingen mits het de enige inkomsten zijn van de student.

Studenten werken steeds vaker het hele jaar door. Het aandeel studenten dat alleen in de zomermaanden (juli, augustus en september) actief was, zakt van 37% in 2012 naar 28% in 2015, terwijl het aandeel studenten dat in alle vier de kwartalen van het jaar actief was, steeg van 12 naar 16%.

En in 2016?

Uit de eerste analyses van interne gegevens, blijkt dat de stijgende trend zich ook doorzet in de eerste twee kwartalen van 2016.

Deze cijfers hebben betrekking op studenten tewerkgesteld in zowel de privésector als bij de overheid (inclusief de lokale en provinciale besturen, van wie de aangiften bij DIBISS binnenkomen).

Meer cijfers over de studentenarbeid in 2015 vindt u terug op de website van de RSZ: http://rsz.fgov.be/nl/statistieken/onlinestatistieken/aanvullende-jaarstatistiek-over-de-studentenarbeid