27 feb 2019 18:29

Opnieuw sterke toename van genderdiscriminaties in 2018

"Een gezin stichten terwijl je werkt, hetzelfde loon krijgen als je collega, aangenomen worden voor je competenties, de sport van je keuze beoefenen, met respect behandeld worden ... Het lijkt vanzelfsprekend, maar we zijn nog ver verwijderd van een samenleving waarin iedereen vrij kan leven, ongeacht haar of zijn gender. Maar seksisme, genderstereotypen, discriminatie omdat men een vrouw is, een man, geen van beide of beide, worden steeds minder getolereerd”, merkt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, op.

11% meer meldingen in vergelijking met 2017

Elk jaar stijgt het aantal meldingen van discriminatie die het Instituut ontvangt. In 2018 ontving het Instituut zo 818 meldingen, waarvan 355 informatievragen, 258 klachten en 205 mededelingen. In vijf jaar tijd is het aantal meldingen meer dan verdubbeld, met een aanzienlijke stijging in 2017, die zich voortzet in 2018 (+11%). De meest gemelde vormen van discriminatie zijn directe discriminatie, discriminatie op grond van geslacht en discriminatie op grond van moederschap. Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers. De helft van de meldingen is afkomstig van vrouwen, ongeveer 30% van mannen.
Werk blijft het domein waar discriminaties het vaakst gemeld worden, met 45% van de meldingen. Bijna negen van de tien werkgerelateerde meldingen betreffen een vorm van directe discriminatie. Vrouwen worden in elke fase van de arbeidsrelatie (aanwerving – arbeidsvoorwaarden – ontslag) gediscrimineerd, en in het bijzonder op grond van (zelfs toekomstige) zwangerschap en moederschap. 90% van de meldingen van discriminatie op grond van zwangerschap of moederschap houdt verband met arbeid.
De meldingen van aanzetten tot discriminatie zijn verdrievoudigd ten opzichte van 2017. Het gaat daarbij vooral over seksistische haatspraak op straat, online of in de media. Eén op de vijf meldingen bij het Instituut stelt een geval van seksisme aan de kaak.
Het aantal meldingen over transgenderisme is sterk gestegen in 2018, met 63% ten opzichte van 2017. Deze toename laat zich gedeeltelijk verklaren door de inwerkingtreding van de wet over de wijziging van de registratie van het geslacht en bepaalde administratieve problemen die daarmee samengingen. Heel wat mensen contacteerden het Instituut over de nieuwe wet (76%). De andere twee belangrijkste domeinen waarop transgender personen gediscrimineerd worden, zijn werk (28%) en goederen en diensten (28%). Een verzekering afsluiten blijkt nog steeds vaak problematisch voor transgender personen en is goed voor bijna 30% van de meldingen met betrekking tot goederen en diensten.

"De gelijkheid van vrouwen en mannen is een grondrecht, maar ook een noodzakelijke basis om een duurzame samenleving op te bouwen. Zoals blijkt uit de meldingen, zijn we zover nog niet. Integendeel, het Instituut heeft elk jaar meer zaken te behandelen. De uitdagingen zijn dus groot en moeten een aandachtspunt vormen voor de volgende regering", benadrukt adjunct-directeur Liesbet Stevens.

Waarom het Instituut contacteren?
Het Instituut ontvangt en registreert klachten over discriminatie op grond van geslacht of gender en kan iedereen die dat wenst informeren over het wettelijk kader op dit gebied, via 0800/12 800 of via het contactformulier op de website igvm-iefh.belgium.be. Het Instituut kan slachtoffers ook adviseren, een bemiddelingsprocedure opstarten en zelfs juridische stappen ondernemen.

NB: een factsheet met de belangrijkste cijfers is beschikbaar op de website van het Instituut voor de gelijkheid van vouwen en mannen: www.igvm-iefh.belgium.be

 

Perscontact
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
Daphne Rasschaert
02 233 43 92
daphne.rasschaert@igvm.belgie.be
http://igvm-iefh.belgium.be

Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen werd opgericht in december 2002 en is de onafhankelijke federale overheidsinstelling die instaat voor het waarborgen en bevorderen van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bestrijding van elke vorm van discriminatie en ongelijkheid op grond van geslacht. Het Instituut doet dit door het ontwikkelen en in praktijk brengen van een aangepast wettelijk kader en geschikte structuren, strategieën, instrumenten en acties.
Slachtoffers en getuigen van discriminatie op grond van geslacht kunnen zich gratis en in alle vertrouwelijkheid laten informeren over hun rechten of een klacht indienen bij het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen via het gratis telefoonnummer 0800/12 800 of via zijn website http://igvm-iefh.belgium.be.