06 nov 2009 17:00

Oprichting Auditcomité van de federale overheid (ACFO)

Oproep tot kandidatuurstelling voor de mandaten

Oproep tot kandidatuurstelling voor de mandaten

Op initiatief van de Premier Herman Van Rompuy (CD&V) en de Regeringscommissaris voor een efficiënte overheid, Guido De Padt (Open VLD), zal de federale regering binnenkort overgaan tot de oprichting van het Auditcomité van de federale overheid (ACFO). Daartoe werd de oproep tot kandidatuurstelling op 29 oktober laatstleden in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Er zullen in totaal 7 kandidaten worden aangesteld voor zes jaar en hun mandaat kan eenmaal verlengd worden. De leden duiden onder hen de voorzitter aan.

Met de oprichting van het Auditcomité wordt een eerste grote stap gezet in de richting van een performante overheid. Het ACFO is namelijk de hoeksteen bij de uitbouw van de interne auditactiviteiten: het waarborgt de onafhankelijkheid van deze activiteiten en ziet toe op de doeltreffendheid en de kwaliteit ervan.

Daarom wordt er van de leden van het ACFO verwacht dat ze over bijzondere vaardigheden van hoog niveau beschikken. Zij geven immers aansturing aan de auditdiensten. Naast expertise en ervaring dienen de leden van het ACFO ook onafhankelijk te zijn van de organisatie en de noodzakelijke objectiviteit in hun werk aan de dag te leggen.

Personen die zich kandidaat willen stellen en daartoe over de juiste competenties beschikken, kunnen een bondige omschrijving van het mandaat met inbegrip van het profiel van lid van het Auditcomité raadplegen op www.belgium.be of op http://kanselarij.belgium.be. Ook het gestandaardiseerd CV kunnen op voormelde websites teruggevonden worden.

Aangezien de federale overheid onafhankelijke deskundigen in audit wil bereiken, werd de vacature ook verspreid bij gespecialiseerde instanties in audit en risicobeheersing.

De kandidatuurstelling kan tot 30 november 2009 per aangetekend schrijven, waarbij de poststempel als bewijs geldt.


Voor meer informatie:

Beleidscel van de regeringscommissaris Guido De Padt
Josiane Van Waesberghe
0473 93 98 39