12 mei 2023 15:57

Oprichting ETIAS Nationale Eenheid voor Europese grenscontroles

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een voorontwerp van wet goed betreffende de oprichting en de organisatie van de ETIAS Nationale Eenheid.

Het European Travel Information and Authorisation System (ETIAS) heeft tot doel een voorafgaande controle uit te voeren van onderdanen van derde landen die vrijgesteld zijn van de visumplicht vóór hun aankomst op Europees grondgebied. Het gaat voornamelijk om het beoordelen van migratie-, gezondheids- en veiligheidsrisico's.

Concreet legt deze verordening alle lidstaten de verplichting op om een nationale ETIAS-eenheid op te richten en deze aan te sluiten op het centrale ETIAS-systeem.

Het voorontwerp van wet beoogt de oprichting van de nationale ETIAS-eenheid, de verduidelijking van de verantwoordelijkheden tussen de belanghebbende partijen en de benoeming van de ETIAS-verwerkingsverantwoordelijke.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.