19 dec 2020 06:48

Oprichting interministeriële conferentie 'Migratie en Integratie' 

De ministerraad gaat op voorstel van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi akkoord met de oprichting van een interministeriële conferentie over Migratie en Integratie. 

De bevoegdheden inburgering en integratie liggen als gevolg van de verschillende staatshervormingen bij de deelstaten. Migratie en integratie zijn echter beleidsdomeinen bij uitstek waarin een regelmatige dialoog tussen beleidsverantwoordelijken nodig is. Vandaar de oprichting van een interministeriële conferentie 'Migratie en Integratie' die op regelmatige basis overleg pleegt.

Dit overlegplatform zal ervoor zorgen dat het beleid van de federale overheid en de deelstaten beter op elkaar afgestemd wordt en zal een efficiëntere organisatie tot gevolg hebben. Dit bewerkstelligt een coherent migratie- en integratiebeleid over de beleidsniveaus heen. 

Dit dossier wordt op de agenda van het volgende overlegcomité geplaatst.