14 mrt 2003 16:00

Oprichting van bijzondere graden bij de diensten voor de uitvoering van straffen

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van bijzondere graden bij de buitendiensten van het directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen.

Op voorstel van de heer Marc Verwilghen, Minister van Justitie, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed tot oprichting van bijzondere graden bij de buitendiensten van het directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen.

Dit ontwerp bevestigt het sociaal akkoord van 12 juli 2002, volgens hetwelk de gemene graden van de niveaus D, C en B bij deze diensten vervangen worden door bijzondere graden van dezelfde niveaus. Dit vloeit voort uit het feit dat bij de buitendiensten van het directoraat-generaal Uitvoering van straffen en maatregelen bijzondere weddenschalen gelden.