27 jun 1997 17:00

Oprichting van de Dienst voor wetenschappelijke en technische informat
ie (DWTI)