13 sep 2002 17:00

Oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen.

Op voorstel van Mevrouw Laurette Onkelinx, Minister van Werkgelegenheid, keurde de Ministerraad een voorontwerp van wet goed houdende oprichting van de Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude, het Federale Coördinatiecomité en de Arrondissementscellen.

Het gaat om het opzetten van een permanente structuur voor de coördinatie van de verschillende acties die door de arbeids- en sociale inspecties worden gevoerd tegen zwartwerk en sociale fraude. Het Federale Coördinatiecomité zal belast zijn met de coördinatie, binnen de arrondissementscellen, van de activiteiten van de inspectiediensten die betrokken zijn bij de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude. Het moet eveneens de arbeidskwaliteit van deze diensten verbeteren via technische ondersteuning. De Federale Raad voor de strijd tegen de illegale arbeid en de sociale fraude die samengesteld is uit hoge ambtenaren en magistraten, moet het beleid uitvoeren dat de Ministerraad op dat gebied heeft vastgelegd. Bovendien wordt de samenstelling van de arrondissementscellen gewijzigd: ze worden voortaan voorgezeten door een magistraat, de arbeidsauditeur. Ze zullen eveneens worden uitgerust met een secretariaat dat een betere opvolging moet mogelijk maken van de onderzoeken die door de inspectiediensten gezamenlijk worden gevoerd.