27 apr 2007 17:00

Oprichting van de veiligheidscommissie

Werking van de veiligheidscommissie die instaat voor de evaluatie van de radiodekking van de hulp- en veiligheidsdiensten in nieuwe gebouwen

Werking van de veiligheidscommissie die instaat voor de evaluatie van de radiodekking van de hulp- en veiligheidsdiensten in nieuwe gebouwen

De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael goed dat een veiligheidscommissie voor de radiocommunicatie van de hulp- en veiligheidsdiensten opricht. Die commissie moet nieuwe grote infrastructuurwerken evalueren op de radiodekking van ASTRID, het digitale netwerk voor alle Belgische hulp- en veiligheidsdiensten. De bouwheer staat in voor de radiodekking binnen de nieuwe installaties. Het ontwerp legt de samenstelling, de werking en de opdracht van de veiligheidscommissie vast.