24 feb 2006 16:00

Oprichting van een bevak

Selectie van de adviseur onroerend goed die de Belgische Staat bij de oprichting van een bevak zal bijstaan

Selectie van de adviseur onroerend goed die de Belgische Staat bij de oprichting van een bevak zal bijstaan

De Ministerraad verkoos de adviseur onroerend goed die de Belgische Staat zal bijstaan bij de oprichting van een bevak. De Ministerraad keurde op 11 oktober 2005 een samenwerkingsoperatie goed tussen de privé en de openbare sector door de oprichting in 2006 van een vastgoedbeleggingsvennootschap met vast kapitaal (bevak). Op 8 februari 2006 verkoos hij de financiële en de juridische raadgever die de Belgische staat zullen bijstaan bij de oprichting van het Bevak. De tijdelijke vereniging DTZ Winsinger TIE Leung, DTZ consulting Belgium en Wissinger & associates NV wordt aangeduid als adviseur onroerend goed. Ze zal: - de federale onroerendgoedportefeuille analyseren, - de portefeuille van de bevak samenstellen, - een strategie voor het technische beheer van het goed ontwikkelen. (*) zie persbericht van de Ministerraad van 8 februari 2006.